Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
  • Top posters
 N.H.M (706)
 nhuantrung0210 (323)
 TjaGoChangLj (227)
 GVRFnu-Bjn (190)
 lisaidong (122)
 phongngan1997 (94)
 puppy:x* (85)
 anhcudo01 (69)
 taoghetmay (68)
 anhlathe47 (45)

Share | 
 

 Chương Bảy - Dùng List Controls Bài 2 (Học Visual basic 6.0)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
TjaGoChangLj
Administrator
Administrator
TjaGoChangLj

Thanked : 14


Bài gửiTiêu đề: Chương Bảy - Dùng List Controls Bài 2 (Học Visual basic 6.0)   16/6/2011, 1:44 pm

Khóa Hàm Thụ Visual Basic 6.0


Chương Bảy - Dùng List Controls (bài thứ hai)


ListboxCách dùng MultiSelect


Cho đến giờ User click vào Listbox để
chọn chỉ một Item. Khi một Item được chọn thì hàng ấy trở nên
highlighted với background màu xanh đậm. Nếu kế đó ta click một hàng
khác thì hàng cũ được display trở lại bình thường và hàng mới đuợc
selected sẽ trở nên highlighted.
Listbox cho ta có thể select nhiều Items cùng một lúc bằng cách set Property MultiSelect = Extended
<blockquote></blockquote>
Ðối với MultiSelected Listbox, ta chọn một nhóm Items liên tục bằng cách click Item đầu rồi nhấn nút Shift trong khi click Item cuối. Ta cũng có thể tiếp tục Select/Deselect thêm bằng cách ấn nút Ctrl
trong khi click các Items. Nếu ta click một Item chưa được selected thì
nó sẽ trở nên selected (highlighted màu xanh), nếu ta click một Item đã
được selected rồi thì nó sẽ trở nên deselected (không còn màu xanh
nữa). Thí dụ trong program bạn click "Peter Jones", kế đó ấn nút Shift
trong khi click "Sue Rose", kế đó buông nút Shift ra để ấn nút Ctrl
trong khi click "Kevin White", bạn sẽ có những selected Items như trong
hình dưới đây:
<blockquote><blockquote></blockquote></blockquote>
Ngoài ra bạn cũng có thể MultiSelect nhiều Items trong một Listbox bằng
cách dùng mouse để drag, tức là bạn click lên Item đầu rồi tiếp tục đè
mousebutton trong khi kéo mousepointer đến Item cuối cùng mới buông
mousebutton ra.

Cái Bug ác ôn


Bây giờ giả sử ta muốn delete tất cả
những Items vừa được selected (highlighted). Bạn hãy đặt một
CommandButton mới tên CmdDeleteSelectedItems vào Form. Ta sẽ dùng Event
Click của Button nầy để delete những selected Items. Một selected Item
của lstNames sẽ có property Selected của nó bằng True. Tức là nếu Item
thứ ba (ListIndex=2) được selected thì ta có lstNames.Selected(2) = True.
Ta có ý định sẽ iterate through mọi Items của lstNames, để xem Item nào
được selected thì mình sẽ delete nó bằng cách dùng method RemoveItem.
Ta sẽ viết code cho Sub CmdDeleteSelectedItems_Click() như sau:
<blockquote><blockquote>
Private Sub CmdDeleteSelectedItems_Click()
Dim i
For i = 0 To lstNames.ListCount - 1
If lstNames.Selected(i) = True Then
lstNames.RemoveItem i
End If
Next
End Sub

</blockquote></blockquote>
Bạn hãy chạy chương trình, click Load để populate lstNames với các tên
đọc từ text file, rồi MultiSelect các tên như trong hình phía trên. Kế
đó click button DeleteSelectedItems. Program sẽ té (crash) và có hình
như sau:
<blockquote><blockquote></blockquote></blockquote>
Nếu bạn click nút Debug, program sẽ ngừng tại dòng code gặp error và
highlight nó với background màu vàng. Ðể mousepointer lên trên chữ i
của lstNames.Selected(i), VB6 sẽ popup message nho nhỏ i = 4.
<blockquote><blockquote></blockquote></blockquote>
Bạn để ý thấy trong hình lúc nầy lstNames chỉ còn có 4 Items (Ron, Trevor, John và Alan), vì các Items kia đã bị removed.
Bạn có biết tại sao program crashed không? Ðó là vì program đang refer
đến property Selected của Item thứ năm ( ArrayIndex i = 4) của lstNames
trong khi lstNames bây giờ chỉ còn có 4 Items. Vì vậy program crashed
với message "Runtime error '381': Invalid property array index".
Thủ phạm của cái Bug ác ôn nầy là statement For i = 0 To lstNames.ListCount - 1. VB6 chỉ tính value của lstNames.ListCount -1
một lần lúc khởi sự For..Loop mà thôi (tức là lstNames.ListCount -1 =
6), nó không lưu ý là ListCount giảm value mỗi lần một Item bị Removed.
Ngoài ra ta thấy tên "Trevor Kennedy" cũng không bị removed, tức là nó
bị lọt sổ nếu ta dùng For..Loop theo cách nầy. Lý do là sau khi ta
Remove "Peter Jones" (Item thứ hai), "Trevor Kennedy" bị đẩy lên và trở
thành Item thứ hai mới. Kế đó ta increment value của i thành 2 rồi process Item thứ ba, tức là "Sue Rose", nên "Trevor Kennedy" không hề được processed.

Bạn có thể [You must be registered and logged in to see this link.] để chạy thử cho biết.


Sub CmdDeleteSelectedItems_Click cần phải được viết lại để dùng While ... Loop, thay vì For...Loop. Trong While...Loop, lstNames.ListCount - 1 được evaluated (tính) để test ở mỗi iteration. Khi nào ta Remove một Item thì ta không increment i, vì Item ngay dưới removed Item được đẩy lên. Listing mới như sau:

<blockquote><blockquote>
Private Sub CmdDeleteSelectedItems_Click()
Dim i
i = 0 ' Initialise value of i to start from first Item
' Note that lstNames.ListCount is evaluated freshly at each iteration
Do While i <= (lstNames.ListCount - 1)
If lstNames.Selected(i) = True Then
lstNames.RemoveItem i
' No need to increment i here because the item below is pushed up
Else
i = i + 1 ' increment i to process the next item
End If
Loop
End Sub

</blockquote></blockquote>

Dùng Listbox để display Event Log


Trong thí dụ sau đây ta muốn display
input từ một serial COM port (Ðể đọc data thật qua serial COM port ta
phải dùng control MsCOMM có hình telephone màu vàng trong ToolBox).
Nhưng để tiện việc biểu diển, thay vì
đọc một message từ một serial COM port, ta sẽ emulate nó bằng cách dùng
một ComboBox. Khi user select một hàng từ ComboBox cboInput thì
ta xem cboInput.text như data đọc từ serial COM port. Lập tức lúc ấy ta
sẽ display input message trong hai dạng: ASCII và HEX.
Mỗi hàng input message được prefix với ngày và giờ trước khi được cho
vào hai Listboxes lstASCII và lstHexadecimal.
Hình dưới đây cho thấy Form đang display trong ASCII mode.
<blockquote><blockquote></blockquote></blockquote>
Nếu bạn click button Display in HEX thì caption của button đổi thành Display in ASCII, lstASCII trở nên vô hình và lstHexadecimal sẽ hiện ra như sau:
<blockquote><blockquote></blockquote></blockquote>
Dưới đây là listing của Function HexDisplay để convert từ ASCII string ra Hexadecimal string.
<blockquote><blockquote>
Function HexDisplay(InASCII) As String
' Convert an ASCII string to HEX string
Dim InLen, i, msg, HexStr
InLen = Len(InASCII) ' Get length of input string
' Convert each ASCII character to Hex
For i = 1 To InLen
HexStr = Hex(Asc(Mid(InASCII, i, 1)))
' If HEX has only one digit then prefix it with 0
If Len(HexStr) = 1 Then HexStr = "0" & HexStr
msg = msg + HexStr & " "
Next i
HexDisplay = msg ' Return result string for Function
End Function

</blockquote></blockquote>
Trong program nầy, khi Listbox đạt đến 1000 items thì mỗi lần một hàng
mới được thêm vào, hàng cũ nhất sẽ bị removed. Ðể cho hàng mới nhất
không bị
dấu ta phải nhớ cho ListIndex của Listbox bằng Listcount-1 để Listbox tự
động scrollup và highlight hàng cuối.
Mỗi khi ta thêm một hàng vào Listbox lstHexadecimal, ta cũng đồng thời
viết nó vào một LogFile. Tên của LogFile nầy dựa vào ngày lấy từ
Computer System và có dạng như Hex30Jun01.log.
Tức là ta sẽ dùng một LogFile khác cho mỗi ngày. Mỗi khi qua ngày mới,
program tự động dùng một LogFile mới. Nhớ là khi muốn viết vào một text
file theo tên gì đó, nếu file chưa hiện hữu thì ta phải create nó và
viết vào, nếu file đã hiện hữu rồi ta chỉ cần append hàng mới vào cuối
file (phải cẩn thận chỗ nầy, vì nếu không, ta vô ý overwrite cái file và
mất hết những gì nó chứa trước đây).
<blockquote><blockquote>
Sub DisplayInHEX(inString)
Dim Mess, LogFileName
' Convert ASCII to Hex
Mess = HexDisplay(inString)
' Prefix with date and time and add it to the bottom of Listbox
lstHexadecimal.AddItem Format(Now, "dd/mm/yyyy hh:nn:ss") & " " & Mess
' Keep only the latest 1000 events
If lstHexadecimal.ListCount >= 1000 Then
' Remove the first Item, i.e. the oldest item
lstHexadecimal.RemoveItem 0
End If
' Highlight the lattest item in the Listbox
lstHexadecimal.ListIndex = lstHexadecimal.ListCount - 1
' Use different log file each day. Filename has format like Hex15Jun01.log
LogFileName = "Hex" & Format(Now, "ddmmmyy") & ".log"
' Log to file including Date and Time
LogEvent LogFileName, Mess, False, 2
End Sub

</blockquote></blockquote>
In ra content của ListboxDưới đây là một áp dụng của Listbox MutiSelect để in ra cả Listbox hay chỉ những hàng được selected. Sub PrintList nhận:

  • Listbox mà ta muốn in
  • một Boolean value mà nếu True thì in cả Listbox
  • Title của Printout


<blockquote><blockquote>
Sub PrintList(theList As ListBox, PrintAll as Boolean, Title As String)
' Print the whole lot or only selected lines in a listbox
' PrintAll = True means printing the whole content of the listbox
Const MaxLinesPerPage = 50
Dim msg, i, j, PageNo, NumLines, HasSome, Margin
HasSome = False ' Flag indicating existence of data
Margin = Space(10) ' Make a margin of 5 characters
Title = vbLf & vbLf & Title + vbCrLf & vbLf
NumLines = 0 ' Init number of lines on this page
PageNo = 1 ' init Page number
msg = Title ' Msg will contain everything starting with Title
Printer.FontName = "Courier New" ' Initialise Printer Fontname
Printer.FontSize = 10 ' Initialise Printer FontSize
Screen.MousePointer = vbHourglass ' Change mousepointer shape to Hourglass.
If theList.ListCount > 0 Then
' get here if the listbox is not empty
For i = 0 To theList.ListCount - 1 ' Go thru each line of text in the listbox
If theList.Selected(i) Or PrintAll Then
' print a line of text if it's selected or PrinAll is true
DoEvents ' Let other processes have a chance to run
HasSome = True
NumLines = NumLines + 1 ' Increment count of lines
If Left(theList.List(i), 1) = "'" Then
' if first character is "'" then use this as an indication to force a new page
If NumLines > 0 Then
' Add extra blank lines to make up a page before inserting page number
For j = NumLines - 1 To MaxLinesPerPage
msg = msg & vbCrLf
Next j
' Insert Page number at end of page
msg = msg & Space$(35) & "Page-" & CStr(PageNo)
Printer.Print msg
Printer.NewPage ' Send new page.
NumLines = 1 ' reset Number of lines, counting this current line
PageNo = PageNo + 1 ' Increment Page number
msg = Title ' Reset Msg to contain Title for new page
' Append this current line, ignoring character "'"
msg = msg & Margin & Mid(theList.List(i), 2) & vbCrLf
Else
' Blank page so far - so just appending this line, ignoring character "'"
msg = msg & Margin & Mid(theList.List(i), 2) & vbCrLf
End If
Else
' Normal line - just keep appending it to Msg
msg = msg + Margin & theList.List(i) & vbCrLf
End If
theList.Selected(i) = False ' Clear highlight of selected line, ie. deselect it
If NumLines > MaxLinesPerPage Then ' Start new page if page already full
If PageNo > 1 Then ' Insert page number at the bottom, except for first page
msg = msg + vbCrLf & Space$(35) & "Page-" & CStr(PageNo)
End If
Printer.Print msg ' Output all data of this page
Printer.NewPage ' Send new page.
NumLines = 0
PageNo = PageNo + 1
msg = Title
End If
End If
Next i
End If
' Get here after going thru all lines in the listbox
If NumLines > 0 Then ' complete the last page by inserting page number
For i = NumLines To MaxLinesPerPage
msg = msg & vbCrLf
Next i
If PageNo > 1 Then
msg = msg + vbCrLf & Space$(35) & "Page-" & Str$(PageNo)
End If
Printer.Print msg ' Output all data of this page
End If
If HasSome Then
Printer.EndDoc ' Initiate the actual Print.
Else
Beep
MsgBox "Nothing to print, try selecting a range of lines first"
End If
Screen.MousePointer = vbDefault ' Change mousepointer shape back to normal
End Sub

</blockquote></blockquote>
Ta gọi PrintList để in những Items đã được selected trong Listbox lstNames như sau:
<blockquote><blockquote>
Private Sub CmdPrint_Click()
PrintList lstHexadecimal, True, "*** EVENT LOG IN HEX ***"
End Sub

</blockquote></blockquote>
Thêm Horizontal Scrollbar vào Listbox


Có lẽ bạn để ý thấy cả hai Listboxes
lstASCII và lstHexadecimal đều có Horizontal Scrollbar phía dưới. By
default, Listbox không có Horizontal Scrollbar. Muốn tạo ra nó bạn phải
thêm hai câu dưới đây vào một Basic module:
<blockquote><blockquote>
Public Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long
Global Const LB_SETHORIZONTALEXTENT = &H194

</blockquote></blockquote>
Kế đó trong Sub Form_Load gọi Function SendMessage qua Application
Programming Interface (API) để yêu cầu Listbox cho hiện ra Horizontal
Scrollbar.
<blockquote><blockquote>
Dim VLong As Long
' make a horizontal scrollbar for both Listboxes
VLong = SendMessage(lstAscii.hwnd, LB_SETHORIZONTALEXTENT, lstAscii.Width, ByVal 0)
VLong = SendMessage(lstHexadecimal.hwnd, LB_SETHORIZONTALEXTENT, lstHexadecimal.Width, ByVal 0)

</blockquote></blockquote>
Bạn có thể [You must be registered and logged in to see this link.] để có đầy đủ.


Trong bài tới ta sẽ học thêm các áp dụng còn lại của ListBox.

Chữ Ký Cá Nhân

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 

Chương Bảy - Dùng List Controls Bài 2 (Học Visual basic 6.0)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Vn-Screen Forum :: Công Nghệ Thông Tin :: Khu Lập Trình :: Visual Basic-
VN-SCREEN.DARKBB.COM
Design by N.H.M - Developed by Vn-Screen Member
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Báo cáo lạm dụng | Have a free blog with Sosblog